TIN TỨC TỪ SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THƯ MỜI

THÔNG BÁO


Ngày đăng :   04/02/2020

Ngày đăng :   03/02/2020

Ngày đăng :   03/02/2020

VĂN BẢN


Ngày đăng :   05/02/2020

Ngày đăng :   05/02/2020

Ngày đăng :   04/02/2020

Chương trình sức khỏe

Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng

Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng (SDD) do Viện quốc gia triển khai trên toàn quốc từ năm 1998 với các hoạt động truyền thông về kiến thức dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai & cho con bú, bà mẹ có con nhỏ kết hợp với giám sát tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi hàng năm.

Từ khi triển khai chương trình đến nay, nhờ chiến lược đúng đắn, sự đầutư thích đáng của UBND TP.HCM và tinh thần tích cực của hệ thống mạnglưới,tình trạng dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em đã được cải thiện đáng kể.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) ở trẻ em dưới 5 tuổi (dựa theo chỉ số cân nặng theo tuổi) đã giảm nhanh trong thập kỷ qua từ 18,1% năm 1999 xuống còn 14,5%vào năm 2000 và 5,3% vào năm 2012, hiện thấp nhất trong cả nước, góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng chung của toàn quốc. Tỉ lệ SDD thấp còi năm 2000 là 11,3% đến năm 2012 đã giảm còn 7,6%. Tỉ lệ thiếu dinh dưỡng trường diễn ở phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) giảm 35% trong vòng 10 năm qua (từ 23,8% năm 1999 xuống còn 12,3% vào năm 2009).Một số hình ảnh Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng

 

Các tin khác

  • Hướng dẫn đánh giá tình trạng dinh dưỡng