TIN TỨC TỪ SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THƯ MỜI

THÔNG BÁO


Ngày đăng :   24/01/2020

Ngày đăng :   26/12/2019

Ngày đăng :   03/11/2019

VĂN BẢN


Ngày đăng :   23/01/2020

Ngày đăng :   16/12/2019

Ngày đăng :   01/12/2019

Chương trình sức khỏe

Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu Iốt

Tại Việt Nam, những năm đầu thập niên 70, việc kiểm soát các tác hại do thiếu iốt đã được Nhà Nước quan tâm giải quyết với hàng loạt cuộc điều tra dịch tễ học bệnh bướu cổ được tiến hành ở các tỉnh miền núi.

Năm 1993, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiến hành một cuộc điều tra dịch tễ học cấp quốc gia đầu tiên trên cả nước về tình trạng thiếu iốt.Kết quả cho thấy 94% dân số Việt Nam bị thiếu iốt.

Trước tình hình này, ngày 8/9/1994 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định 481/TTg "Tổ chức và vận động toàn dân dùng muối iốt" để thanh toán bệnh bướu cổ, bệnh đần độn, và các rối loạn do thiếu iốt (CRLTI) khác.

Từ năm 1995, dưới sự chỉ đạo của chương trình quốc gia phòng chống CRLTI, việc iốt hóa muối ăn được triển khai trên toàn quốc. Mục tiêu chương trình đưa ra để thanh toán tình trạng thiếu hụt iốt là:

- Tỉ lệ hộ gia đình dùng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh đạt 90%.

- Mức iốt niệu trung vị của người dân đạt 10-20µg/dl.

- Tỉ lệ bướu cổ ở học sinh 8 – 10 tuổi dưới 5%.

TP.HCM thuộc vùng miền Đông Nam bộ và tình trạng thiếu iốt tại TP.HCM cũng thực sự là vấn đề sức khỏe cộng đồng như các tỉnh thành khác trong cả nước. Hoạt động phòng chống các rối loạn do thiếu iốt tại TP.HCM tập trung chủ yếu vào hoạt động truyền thông vận động người dân sử dụng muối iốt và giám sát chất lượng muối iốt tại 3 khâu: tại nhà máy, cửa hàng bán lẻ và hộ gia đình.


Hình ảnh chương trình

Download tài liệu:

Kế hoạch CT VCDD 2013 Bệnh viện
Kế hoạch CT VCDD 2013 Trường học
Kế hoạch CT VCDD 2013 YTDP

 

Các tin khác

  • Hướng dẫn đánh giá tình trạng dinh dưỡng