THỜI SỰ DINH DƯỠNG

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Dinh dưỡng năm 2018


SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM DINH DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12  năm 2017

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 • NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC: 13người

Số liệu cụ thể cho từng vị trí như sau:


Stt

Vị trí viên chức cần tuyển dụng

Mã ngạch

Chỉ tiêu biên chế

Số lượng viên chức hiện có

Số lượng cần tuyển

1

Bác sĩ hạng III

V.08.01.03

36

23

07

2

Dược sĩ hạng III

V.08.08.22

02

01

01

3

Y tế công cộng

V.04.08.10

08

04

04

4

Điều dưỡng hạng III

V.08.05.12

03

02

01

     II/. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN THAM GIA DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

 • Đối tượng:

Có phẩm chất đạo đức, năng lực làm việc, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.


TT

Vị trí
việc làm
cần tuyển

Ngành cần tuyển

Số lượng
chỉ tiêu

Mô tả công việc/Yêu cầu

Ghi chú

1

Bác sĩ (Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa

1

Mô tả:
- Nghiên cứu mối liên quan giữa thực phẩm dinh dưỡng và sức khỏe.
- Nghiên cứu các sản phẩm, thực phẩm dinh dưỡng phù hợp các lứa tuổi, ngành nghề.
- Xây dựng các khuyến nghị về thực phẩm  cho các bệnh lý, lứa tuổi, nghề nghiệp.
Yêu cầu:
- Am hiểu và nắm vững kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm
- Có kiến thức về các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng, các bệnh lý không lây  nhiễm.
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
-  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (CC A)

Khoa Nghiên cứu thực phẩm

2

Bác sĩ (Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa

1

Mô tả:
- Truyền thông giáo dục sức khỏe, đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng.
Yêu cầu:
- Am hiểu và nắm vững kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Có kiến thức vế các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng, các bệnh lý không lây nhiễm.
- Có khả năng làm việc  nhóm,
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
-  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe

3

Bác sĩ (Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa

1

Mô tả:
- Thực hiện các nghiên cứu, điều tra, trong lĩnh vực dinh dưỡng cộng đồng.
Yêu cầu:
- Am hiểu và nắm vững kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng.
- Có kiến thực về dịch tễ học, thống kê y học.
- Có khả năng làm việc  nhóm
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
-  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

Khoa Dinh dưỡng Cộng đồng

4

Bác sĩ (Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa

2

Mô tả:
- Thực hiện các nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dinh dưỡng, thực phẩm.
-  Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển chuyên môn khoa học,  kỹ thuật.
Yêu cầu:
- Am hiểu và nắm vững kiến thức về dinh dưỡng.
- Tự tin, có khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh với người nước ngoài.
- Có kiến thức về dịch tễ học, thống kê y học.
- Có khả năng làm việc  nhóm
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
-  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

5

Bác sĩ (Hạng III)
V.08.01.03

Bác sĩ đa khoa

2

Mô tả:
- Tham gia khám chữa bệnh các bệnh lý thông thường, các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng, tư vấn dinh dưỡng.
Yêu cầu:
- Am hiểu và nắm vững kiến thức về dinh dưỡng.
- Có kiến thức về các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng, các bệnh lý không lây  nhiễm.
- Có khả năng làm việc nhóm
- Ưu tiên bác sĩ có chứng chỉ hành nghề chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm hoặc X-quang)
- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
-  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng

6

Dược sĩ (Hạng III)
V.08.08.22

Dược sĩ

01

Mô tả:
- Hướng dẫn, tư vấn cách sử dụng thuốc.
- Tư vấn sử dụng sản phẩm dinh dưỡng đặc trị.
Yêu cầu:
- Nắm vững các quy chế chuyên môn về dược, quy chế kê đơn, các quy định liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Có khả năng làm việc nhóm
- Tốt nghiệp đại học Dược
-  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

Khoa Dược

7

Y tế công cộng
(Hạng III)
V.04.08.10

Cử nhân Y tế công cộng

2

Mô tả:
- Hướng dẫn dinh dưỡng, xây dựng thực đơn.
- Điều phối, hướng dẫn bệnh nhân.
- Thống kê báo cáo, phân tích dữ liệu liên quan khám chữa bệnh.
Yêu cầu:
- Có kiến thức về dinh dưỡng
- Có kiến thực về dịch tễ học, thống kê y học.
- Có khả năng làm việc  nhóm
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y tế công cộng.
-  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng

8

Y tế công cộng
(Hạng III)
V.04.08.10

Cử nhân Y tế công cộng

2

Mô tả:
- Thực hiện các Nghiên cứu, điều tra, trong lĩnh vực dinh dưỡng cộng đồng.
Yêu cầu:
-
Có kiến thức về các vấn đề dinh dưỡng trong cộng đồng.
- Có kiến thực về dịch tễ học, thống kê y học.
- Có khả năng làm việc  nhóm - - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y tế công cộng.
-  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

Khoa Dinh dưỡng Cộng đồng

9

Điều dưỡng (Hạng III)
V.08.05.12

CN Điều dưỡng

1

Mô tả:
- Hỗ trợ BS trong công tác khám chữa bệnh.
- Thực hiện cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, điều phối bệnh nhân.
- Chủng ngừa, hỗ trợ BS công tác cấp cứu, bảo quản dụng cụ, trang thiết bị y tế.
- Hướng dẫn, tư vấn dinh dưỡng
Yêu cầu:
- Có kiến thức về dinh dưỡng .
- Có khả năng làm việc nhóm.
- Tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng trở lên.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương.
-  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A).

Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng

 

 • Điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển:
 • Có đơn đăng ký dự tuyển;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
 • Không trong thời gian bị xem xét kỷ luật, thi hành quyết định kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án hình sự;

Chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học cho từng vị trí xét tuyển:

 • Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương (chứng chỉ B)
 • Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo (Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014) hoặc chứng chỉ A (tương đương A).

IV. HỒ SƠ TUYỂN DUNG

 • Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:
 • Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
 • Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Những người đã làm việc theo diện hợp đồng tại Trung tâm sẽ bổ sung thêm bản hợp đồng lao động lần đầu và lần cuối, sổ Bảo hiểm xã hội (photo).
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN, CÁCH TÍNH ĐIỂM, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

 • Hình thức tuyển dụng:
 • Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển.
 • Nội dung xét tuyển:
 • Kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập trung bình toàn khóa và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
 • Phỏng vấn cụ thể như sau:

            + Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
            + Quyền và nghĩa vụ của viên chức;
            + Trách nhiệm và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện.

 •  Cách tính điểm

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn được tính như sau:
- Điểm trung bình toàn khóa học được quy đổi theo điểm 100, tính hệ số 1;
- Điểm tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm trung bình toàn khóa học đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
4. Cách xác định trúng tuyển:
- Điểm trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt 50 đểm trở lên;
- Lấy kết quả từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm,
- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

  • Thời gian: Ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo (dự kiến từ ngày 27/12 đến ngày 29/12/2017)
  • Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính quản trị – Trung tâm Dinh dưỡng, 180

    Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh,
Điện thoại 38445990 -116.

  • Thông tin tuyển dụng sẽ được đăng báo Người lao động (dự kiến từ ngày        27/12 - 29/12/2017), Website Trung tâm Dinh dưỡng (ttdinhduong.org) và bảng thông tin tại TTDD 180 Lê Văn Sỹ, P.10, Quận Phú Nhuận.  

 

GIÁM ĐỐC
BSCK2.Đỗ Thị Ngọc Diệp

 

 

Các tin khác

 • TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH DINH DƯỠNG TPHCM NĂM 2018