THỜI SỰ DINH DƯỠNG

Tổ chức điều tra tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi và phụ nữ 15-49 tuổi tại TP.HCM năm 2017

Chăm sóc dinh dưỡng cho cộng đồng là một trong những chiến lược quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực của đất nước, trong đó thể lực và tầm vóc của trẻ em là nền tảng để phát triển sức khỏe và tầm vóc của người Việt, là mối quan tâm hàng đầu của Chương trình Dinh dưỡng Quốc gia. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự theo dõi chặt chẽ chiều hướng tiến triển tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi qua từng năm để kịp thời đề ra những phương hướng can thiệp. Bên cạnh đó, tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ cũng là mối quan tâm lớn vì đây là nhóm đối tượng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của thế hệ tương lai, cụ thể là tầm vóc của người Việt Nam.
Tính đến năm 2015, Tỉ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi giảm đáng kể (từ 14,8% năm 2001 xuống còn 4,9%) và tỉ lệ thừa cân và béo phì lại có xu hướng tăng nhanh (3,4% năm 2001 lên 10,8%). Bên cạnh đó, tỉ lệ thừa cân béo phì của phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ là 37,9% cũng cần được quan tâm. 

Với mục tiêu đánh giá hiệu quả của chương trình Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại TP. HCM, nhằm đề ra các khuyến nghị cần thiết để cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi và phụ nữ tuổi sinh đẻ cho giai đoạn tiếp theo cùng với việc đề ra các giải pháp khống chế tình trạng thừa cân – béo phì đang gia tăng nhanh chóng. Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM phối hợp với Uỷ ban Nhân dân và Trung tâm Y tế Dự phòng 24 quận huyện thực hiện “Điều tra tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi và phụ nữ 15 – 49 tuổi tại TP.HCM năm 2017” tại 60 phường/xã bao gồm 30 phường nội thành và 30 xã ngoại thành đại diện cho 2 khu vực trên toàn TP.HCM. Đối tượng tham gia được đo cân nặng, chiều cao để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, phỏng vấn bà mẹ hoặc người chăm sóc chính về nuôi dưỡng trẻ và tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho hoạt động điều tra, Hội nghị tập huấn triển khai điều tra cho cán bộ y tế phụ trách chương trình sức khỏe trẻ em tại quận huyện, phường xã và mạng lưới cộng tác viên thuộc Uỷ ban Nhân dân của 60 phường xã được chọn sẽ được tổ chức vào ngày 16 và 17/02/2017 tại Trung tâm Dinh dưỡng, điều tra tại cộng đồng sẽ được tiến hành vào tháng 3 - 4 năm 2017.
 

Các tin khác