THỜI SỰ DINH DƯỠNG

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Dinh dưỡng năm 2017

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM DINH DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  04 tháng 4  năm 2017

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Dinh dưỡng năm 2017

_________________

I. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: 13 người

  Stt

   Vị trí

  Số lượng

  1

   Bác sĩ (hạng III) (ưu tiên 1 vị trí có chứng chỉ hành nghề siêu âm)

  04

  2

   Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III)

  01

  3

   Dược sĩ (hạng III)

  01

  4

   Kỹ sư thực phẩm (hạng III)         

  01

  5

   Cử nhân Y tế công cộng (hạng III)

  02

  6

   Chuyên viên (Cử nhân Quản trị kinh doanh) (hạng III)       

  01

  7

   Điều dưỡng (hạng III)                   

  03


  II.Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển viên chức
  1.Đối tượng:

   -  Có phẩm chất đạo đức, năng lực làm việc, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
   -  Biểu tổng hợp chỉ tiêu, cơ cấu điều kiện tuyển dụng viên chức Trung tâm Dinh dưỡng 2017


   TT

   Vị trí
   việc làm
   cần tuyển

   Ngành cần tuyển

   Số lượng
   chỉ tiêu

   Mô tả công việc/Yêu cầu

   Ghi chú

   1

   Bác sĩ
   (Hạng III)
   V.08.01.03

   Bác sĩ chuyên ngành nội, nội tiết

   2

   Mô tả:
   - Khám – điều trị - tư vấn dinh dưỡng các bệnh lý có liên quan đến dinh dưỡng người lớn, Khám – điều trị các bệnh cấp cứu, thực hiện công tác Hội chẩn bệnh viện.
   - Tham gia các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và truyền thông giáo dục sức khỏe
   Yêu cầu:
   - Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa; chuyên ngành nôi, nội tiết.
   -  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
   - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

   Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng

   2

   Bác sĩ Y học dự phòng
   (Hạng III)
   V.08.02.06

   Bác sĩ Y học dự phòng

   1

   Mô tả:
   - Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiên cứu các đề tài về dinh dưỡng.
   - Khảo sát các sản phẩm, thực phẩm dinh dưỡng cho cộng đồng.
   - Biên soạn các tài liệu về truyền thông ...

   Yêu cầu:
   - Am hiểu và nắm vững kiến thức về dinh dưỡng, thực phẩm, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
   - Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
   -  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
   - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

   Khoa Nghiên cứu thực phẩm

   3

   Bác sĩ
   (Hạng III)
   V.08.01.03

   Bác sĩ chuyên khoa Nhi, đa khoa

   1

   Mô tả:
   - Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiên cứu các đề tài về dinh dưỡng.
   - Khảo sát các sản phẩm, thực phẩm dinh dưỡng cho cộng đồng.
   - Biên soạn các tài liệu về truyền thông ...
   Yêu cầu:
   - Am hiểu và nắm vững kiến thức về dinh dưỡng, thực phẩm, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
   - Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
   -  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
   - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

   Khoa Nghiên cứu thực phẩm

   4

   Dược sĩ
   (Hạng III)
   V.08.08.22

   Dược sĩ đại học trở lên

   1

   Mô tả:
   - Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quản lý các hoạt động chuyên môn
   - Phân tích, tổng hợp và kiểm tra giám sát thực hiện các hoạt động chuyên môn
   - Có kinh nghiệm, khả năng quản lý
   Yêu cầu:
   - Tốt nghiệp Dược sĩ đại học trở lên
   - Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
   - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

   Khoa Dược

   4

   Y tế công cộng
   (Hạng III)
   V.04.08.10

   Cử nhân Y tế công cộng

   1

   Mô tả:
   - Tiếp nhận và hương dần bệnh nhân,
   - Xây dựng kế hoạch và tổ chức các loại hình truyền thông cho công đồng 
   Yêu cầu:
   - Có kiến thức về dinh dưỡng và truyền thông; Biết cách xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát, và báo cáo kết quả hoạt động.
   - Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng soạn thảo văn bản. Có tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ đồng nghiệp, trung thực, cẩn thận, hòa nhã.
   -
   Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y tế công cộng; nắm vững các kiến thức chuyên môn,
   -  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
   - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

   Dinh dưỡng Lâm sàng

   5

   Y tế công cộng
   V.04.08.10

   Cử nhân
   Y tế công cộng

   1

   Mô tả:
   - Xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra giám sát, phân tích số liệu điều tra giám sát, viết báo cáo. - Tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe, biên soạn tài liệu, huấn luyện đào tạo về lĩnh vực DDCĐ và tham gia nghiên cứu khoa học.
   - Xây dựng kế hoạch và tổ chức các loại hình truyền thông: Câu lạc bộ, hội thi, nói chuyện chuyên đề tại Trung tâm Dinh dưỡng và tại địa phương. Hỗ trợ công tác tổ chức cho Hội nghị, Hội thảo, sự kiện truyền thông.
   Yêu cầu:
   -
   Có kiến thức về dịch tễ học và thống kê y học; Biết cách viết đề cương và tiến hành các nghiên cứu khoa học;
   - Có kiến thức về dinh dưỡng và truyền thông; Biết cách xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát, và báo cáo kết quả hoạt động.
   - Kỹ năng tổ chức, kỹ năng phối hợp hoạt động với nhân viên trong cơ quan và với tuyến cơ sở.
   Sử dụng thành thạo phần mềm xử lý số liệu chuyên biệt (SPSS, Stata…). kỹ năng phân tích số liệu, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng soạn thảo văn bản. Có tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ đồng nghiệp, trung thực, cẩn thận, hòa nhã.
   -
   Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y tế công cộng; nắm vững các kiến thức chuyên môn,
   -  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
   - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

   Khoa Dinh dưỡng cộng đồng

   6

   Chuyên viên 01.003

   Tốt nghiệp
   Đại học QTKD

   1

   Mô tả:
   - Nhập xuất văn phòng phẩm, dung cụ vệ sinh cơ quan
   - Vào sổ kho, báo cáo xuất nhập tồn, dự trù số lượng văn phòng phẩm … tháng, quý , năm
   Yêu cầu:
   - Nhanh nhẹn, gọn gàng,  trung thưc, cẩn thận, cần cù và có sức khỏe tốt
   -  Có tinh thần trách nhiệm
   - Có khả năng lập kế hoạch dự trù văn phòng phẩm tháng, quý, năm. Kỹ năng sắp xếp công việc khoa học
   - Trình độ Đối vói trình độ Đại học:
   + Ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
   + Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

   Phòng Tổ chức Hành chính quản trị 

   7

   Điều dưỡng (Hạng III)
   V.08.05.12

   CN Điều dưỡng

   3

   Mô tả:
   - Xây dựng kế hoạch, giám sát hoạt động bộ phận điều dưỡng
   - Hổ trợ BS công tác khám chữa bệnh: Chuẩn bị dụng cụ, tiếp nhận bệnh nhân, cân đo, lấy dấu hiệu sinh tồn,  lượng giá hồ sơ, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho phụ huynh của bệnh nhi,
   - Chủng ngừa theo y lệnh, hỗ trợ BS công tác cấp cứu, bảo quản dụng cụ, trang thiết bị y tế.
   - Hoạt động huấn luyện đào tạo, TTGDSK.

   Yêu cầu:
   - Được đào tạo về dinh dưỡng thực phẩm. có kiến thức và kỹ năng chăm sóc - điều dưỡng.
   - Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn chăm sóc điều dưỡng, kỹ năng phân lọc bệnh, kỹ năng hướng dẫn thực hành dinh dưỡng – xây dựng khẩu phần ăn cho các đối tượng bệnh nhân.  Năng lực truyền thông về dinh dưỡng và sức khỏe. Trung thực, cẩn thận, chu đáo, có kỹ năng giao tiếp, ứng xử
   - Tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng trở lên
   - Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên hoặc tương đương
   -  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương (chứng chỉ tin học A)

   Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng


   2. Điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển:
   a. Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:
   - Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi)
   - Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi)
   - Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi)
   - Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi)

   Đối với các trường hợp đặc biệt khác phải có văn bản báo cáo với Sở Nội vụ từng trường hợp cụ thể để xem xét, tổng hợp xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố.

    b. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.
    c. Có đơn đăng ký dự tuyển
    d. Có lý lịch rõ ràng
    e. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm
    f. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
    g. Không trong thời gian bị xem xét kỷ luật, thi hành quyết định kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án hình sự
    h. Chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học cho từng vị trí xét tuyển:

    Trình độ ngoại ngữ: Trình độ B hoặc bậc 2 khung tham chiếu châu Âu hoặc tương đương

    Trình độ tin học: Trình độ A hoặc đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

     III. Hồ sơ tuyển dụng
    1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:
    a. Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV
    b. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
    c. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;
    d. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.
    e. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

    Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

    f. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

    Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

    2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

    3. Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.   
      IV.  Hình thức, nội dung xét tuyển, cách tính điểm, cách xác định người trúng tuyển.
      1. Hình thức tuyển dụng:
      - Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển.
      2. Nội dung xét tuyển:
      - Kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập trung bình toàn khóa và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;
      - Phỏng vấn cụ thể như sau:
      + Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
      + Quyền và nghĩa vụ của viên chức
      + Trách nhiệm và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện.
       3. Cách tính điểm

        Kết quả xét tuyển là tổng số điểm trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn được tính như sau:

        - Điểm trung bình toàn khóa học được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
        - Điểm tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
        - Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm trung bình toàn khóa học đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
        - Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
         4. Cách xác định trúng tuyển:
         -  Điểm trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt 50 điểm trở lên
         -  Lấy kết quả từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
         -  Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

         V. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển
         1. Thời gian: Từ ngày 02/3 – 31/3/2017 (trong giờ hành chính)
         2. Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính quản trị – Trung tâm Dinh dưỡng, 180 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, điện thoại 38445990 -116.
         3. Thông tin tuyển dụng sẽ được đăng báo Người lao động (dự kiến từ ngày 02/3- 04/3/2017), Website Trung tâm Dinh dưỡng (ttdinhduong.org) và bảng thông tin tại Trung tâm Dinh dưỡng 180 Lê Văn Sỹ, P.10, Quận Phú Nhuận.  

           

          KT.GIÁM ĐỐC
          PHÓ GIÁM ĐỐC

           

           

          TSBS Trần Thị Minh Hạnh
           

          Các tin khác

          • CHIẾN DỊCH BỔ SUNG VITAMIN A LIỀU CAO CHO TRẺ TỪ 6 – 36 THÁNG TẠI TP.HCM NGÀY 01 VÀ 02 THÁNG 12 NĂM 2017