TIN TỨC TỪ SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THƯ MỜI


Ngày đăng :   14/11/2018

Ngày đăng :   12/11/2018

Ngày đăng :   12/11/2018

THÔNG BÁO


Ngày đăng :   24/11/2018

Ngày đăng :   15/11/2018

Ngày đăng :   14/11/2018

VĂN BẢN


Ngày đăng :   01/06/2018

Ngày đăng :   23/05/2018

Ngày đăng :   31/10/2017

THỜI SỰ DINH DƯỠNG

Trung tâm dinh dưỡng nâng cấp hệ thống Quản lý chất lượng

Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và được thành lập vào năm 1947; và Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này vào năm 1997. Đây là hệ thống dùng để quản lý chất lượng một cách khoa học giúp kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai sót, sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng thỏa mãn nhu cầu khách hàng một cách ổn định.
 
Trung tâm Dinh dưỡng tiếp đoàn QMS đến đánh giá chứng nhận
Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2015

Trung tâm Dinh dưỡng đã áp dụng và được cấp giấy chứng nhận hệ thống ISO 9001: 2008 từ năm 2009, chuẩn hóa được 40 quy trình quản lý và cung cấp dịch vụ, trong đó bao gồm các hoạt động khám chữa bệnh, quản lý dược, truyền thông...Hệ thống Quản lý chất lượng ISO đã giúp ích cho Trung tâm Dinh dưỡng trong việc nâng cao năng lực quản lý của bộ máy hành chính, cải thiện ý thức, thái độ làm việc của đội ngũ viên chức người lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, truyền thông, quản lý dược...

Với tiến bộ trong hệ thống quản lý chất lượng, các quốc gia trên thế giới đang từng bước chuyển sang sử dụng ISO 9001:2015 với ưu điểm là quản lý tập trung và tiếp cận tư duy dựa trên rủi ro. Để nâng cao chất lượng hoạt động, Trung tâm Dinh dưỡng đã chuyển đổi thành công sang hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và onăm 2018, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, truyền thông, quản lý dược…
 

Các tin khác

  • Chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao cho trẻ từ 6 – 36 tháng tại TP.HCM ngày 01 và 02 tháng 12 năm 2018