TIN TỨC TỪ SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THƯ MỜI

THÔNG BÁO


Ngày đăng :   24/01/2020

Ngày đăng :   26/12/2019

Ngày đăng :   03/11/2019

VĂN BẢN


Ngày đăng :   23/01/2020

Ngày đăng :   16/12/2019

Ngày đăng :   01/12/2019

THỜI SỰ DINH DƯỠNG

ĐIỀU LỆ VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI DINH DƯỠNG THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


1. GIỚI THIỆU:
- Tên hội: HỘI DINH DƯỠNG THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Tên giao dịch tiếng Anh: Food and Nutrition Association of HoChiMinh City (FONAH)
- Hội Dinh dưỡng Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của Hội Y Học TP.HCM, là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật dinh dưỡng thực phẩm.

2. MỤC ĐÍCH
Tập hợp những cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, kinh doanh sản phẩm trong lĩnh vực dinh dưỡng, thực phẩm, thực phẩm chức năng nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, phòng chống rối loạn dinh dưỡng và các bệnh có liên quan đến dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ người dân.

3. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG:
Hội Dinh dưỡng Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, hoạt động của Hội trong lĩnh vực dinh dưỡng, thực phẩm và các lĩnh vực liên quan, có trụ sở tại Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM.

4. NHIỆM VỤ CỦA HỘI:
 • Tập hợp rộng rãi hội viên là những cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng, thực phẩm hoặc liên quan đến lĩnh vực dinh dưỡng thực phẩm, tán thành điều lệ của Hội và tự nguyện tham gia Hội.
 • Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng về dinh dưỡng thực phẩm, đóng góp vào sự nghiệp phát triển xã hội, nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống của nhân dân, phòng chống các bệnh liên quan đến dinh dưỡng, xây dựng chế độ dinh dưỡng dự phòng và điều trị thích hợp.
 • Xây dựng các tài liệu khoa học về dinh dưỡng thực phẩm, truyền thông, giáo dục các kiến thức dinh dưỡng thực phẩm hợp lý cho mọi tầng lớp nhân dân. 
 • Hỗ trợ thúc đẩy các chương trình can thiệp dinh dưỡng, Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm.
 • Tư vấn khi được yêu cầu các vấn đề: xây dựng chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định quy phạm, các tiêu chuẩn, các hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm.
 • Tham gia phản biện, giám định xã hội trong lĩnh vực dinh dưỡng thực phẩm.
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án phát triển xã hội và dinh dưỡng.
 • Hợp tác với các cơ sở và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng về dinh dưỡng và về vệ sinh thực phẩm phục vụ người tiêu dùng trên cơ sở các quy định của luật pháp.
 • Thực hiện hợp tác quốc tế, hợp tác với các Hội khác, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới dinh dưỡng, thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý, tương trợ, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên với các cấp có thẩm quyền.
 • Quản lý tài sản, kinh phí của Hội theo quy định của pháp luật.
5. HỘI VIÊN:
 • Hội viên tổ chức: Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm tán thành điều lệ Hội, tự nguyện hoạt động cho Hội, có đơn xin gia nhập Hội, cử người đại diện tham gia Hội để được xét kết nạp vào Hội sau khi được Ban Thường vụ Hội thông qua.
 • Hội viên cá nhân: Công dân Việt Nam là người đang làm việc trong lĩnh vực dinh dưỡng hoặc liên quan đến dinh dưỡng có trình độ từ trung cấp trở lên, tán thành điều lệ của Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập để được xét kết nạp vào Hội sau khi được Ban Thường vụ thông qua.
 • Hội viên tán trợ: Các tổ chức, công dân Việt Nam, công dân Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tán thành điều lệ Hội và tài trợ cho hoạt động của Hội được xét công nhận là “Hội viên tán trợ” sau khi được Ban Thường vụ thông qua.
 • Hội viên Danh dự: Công dân Việt Nam và người nước ngoài có công đóng góp cho hoạt động dinh dưỡng hoặc có sự đóng góp lớn cho hoạt động của Hội được Ban Thường vụ mời tham gia là “Hội viên danh dự” của Hội.
6. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN:
 • Hội viên có nhiệm vụ tôn trọng điều lệ Hội, tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động của Hội, đóng hội phí theo quy định (Hội phí cá nhân: 100.000 đồng /năm). 
 • Hội viên có quyền tham gia các hoạt động của Hội. Hội viên được quyền thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Hội, bầu cử và ứng cử vào các cơ quan của Hội, được cấp thẻ hội viên và được xin ra khỏi Hội. Được Hội giúp đỡ để tham gia các hoạt động khoa học kỹ thuật, huấn luyện đào tạo, được ưu tiên cung cấp các tài liệu về dinh dưỡng. Được bảo vệ quyền lợi chính đáng và danh dự của mình trước pháp luật và công luận. Được hưởng mọi quyền lợi khác do tổ chức Hội quy định.
 • Hội viên tán trợ, hội viên danh dự được quyền thảo luận, đề xuất các công việc của Hội nhưng không được quyền biểu quyết, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội
Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký hội viên vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu đính kèm PHIẾU ĐĂNG KÝ.doc và gửi về email chinhdong_vo@yahoo.com.vn hoặc liên hệ số điện thoại 08.39 915 136 để biết thêm chi tiết.

 

Các tin khác

 • Sinh hoạt Câu lạc bộ Dinh dưỡng và Sức khỏe tháng 7 năm 2019