Lịch khám bệnhLỊCH KHÁM BỆNH
VÀ TƯ VẤN DINH DƯỠNG CỦA CÁC BÁC SĨ

 GIỜ
THỨ HAI 
11/6/2018
 THỨ BA
12/6/2018
 THỨ TƯ
13/6/2018
THỨ NĂM
14/6/2018
 THỨ SÁU
15/6/2018
 THỨ BẢY
16/6/2018
CHỦ NHẬT 
17/6/2018
SÁNG
7g30 
đến
12g00
KHÁM NHI
KHÁM NHI KHÁM NHI KHÁM NHI  KHÁM NHI KHÁM NHI KHÁM NHI
BS. HUỲNH
KIM CHI
BS. HUỲNH
KIM CHI
BS. HUỲNH
KIM CHI
BS.CK1. PHAN THANH TÂM ThSBS. NGUYỄN HỮU ĐỨC
BSCK1. NGUYỄN HUÂN BSCK1. NGUYỄN HUÂN BSCK1. NGUYỄN HUÂN BSCK1. NGUYỄN HUÂN BSCK1. NGUYỄN HUÂN BSCK1. NGUYỄN HUÂN
BSCK1.
LÊ THỊ LỆ QUYÊN
BSCK1.
LÊ THỊ LỆ QUYÊN
BSCK1.
LÊ THỊ LỆ QUYÊN
BSCK1.
LÊ THỊ LỆ QUYÊN
BSCK1.
LÊ THỊ LỆ QUYÊN
BSCK1.
LÊ THỊ LỆ QUYÊN

BSCK1. TRẦN MỸ LOAN BSCK1. TRẦN MỸ LOAN BSCK1. TRẦN MỸ LOAN BSCK1. TRẦN MỸ LOAN BSCK1. TRẦN MỸ LOAN BSCK1. TRẦN MỸ LOAN
BSCK1. ĐOÀN THỊ MỸ LIÊN BSCK1. ĐOÀN THỊ MỸ LIÊN BSCK1. ĐOÀN THỊ MỸ LIÊN BSCK1. ĐOÀN THỊ MỸ LIÊN BSCK1. ĐOÀN THỊ MỸ LIÊN
BSCK1. ĐOÀN THỊ MỸ LIÊN

BSCK1.  NGUYỄN NHÂN THÀNH BSCK1.  NGUYỄN NHÂN THÀNH BSCK1.  NGUYỄN NHÂN THÀNH BSCK1.  NGUYỄN NHÂN THÀNH
BSCK1. NGUYỄN NHÂN THÀNH
BSCK1. LÂM THỊ MAI LIÊN BSCK1. LÂM THỊ MAI LIÊN BSCK1. LÂM THỊ MAI LIÊN BSCK1. LÂM THỊ MAI LIÊN BSCK1. LÂM THỊ MAI LIÊN
 
BSCK1. ĐẶNG THỊ DUNG NGHI BSCK1. ĐẶNG THỊ DUNG NGHI BSCK1. ĐẶNG THỊ DUNG NGHI BSCK1. ĐẶNG THỊ DUNG NGHI BSCK1. ĐẶNG THỊ DUNG NGHI  
TSBS. NGUYỄN THANH DANH TSBS. NGUYỄN THANH DANH TSBS. NGUYỄN THANH DANH TSBS. NGUYỄN THANH DANH TSBS. NGUYỄN THANH DANH    
    
ThSBS. TRẦN THỊ NGỰ UYỂN ThSBS. TRẦN THỊ NGỰ UYỂN ThSBS. TRẦN THỊ NGỰ UYỂN ThSBS. TRẦN THỊ NGỰ UYỂN ThSBS. TRẦN THỊ NGỰ UYỂN    
BSCK1. PHAN THỊ HIỀN THU    

   
KHÁM 
CHỦNG NGỪA
KHÁM
CHỦNG
NGỪA 
KHÁM 
CHỦNG NGỪA
KHÁM 
CHỦNG NGỪA
KHÁM 
CHỦNG NGỪA

 
BS. HUỲNH
KIM CHI
 BSCK1. NGUYỄN THÙY TRANG  BSCK1. NGUYỄN THÙY TRANG BSCK1. NGUYỄN THÙY TRANG  BSCK1. NGUYỄN THÙY TRANG    
 KHÁM NL  KHÁM NL  KHÁM NL  KHÁM NL  KHÁM NL  NHI và NL  NHI và NL 
BSCK1. NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN  BSCK1. NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN BSCK1. NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN  BSCK1. NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN BSCK1. NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN     
BSCK1. PHẠM VĂN CHÍN BSCK1. PHẠM VĂN CHÍN BSCK1. PHẠM VĂN CHÍN BSCK1. PHẠM VĂN CHÍN BSCK1. PHẠM VĂN CHÍN 
BSCK1. PHẠM VĂN CHÍN BSCK1. PHẠM VĂN CHÍN
CHIỀU
13g00
đến
16g30
KHÁM NHI
KHÁM NHI  KHÁM NHI  KHÁM NHI KHÁM NHI

BSCK1. TRẦN MỸ LOAN BSCK1. LÊ THỊ LỆ QUYÊN BSCK1. NGUYỄN THÙY TRANG BS. HUỲNH
KIM CHI
BSCK1. NGUYỄN THÙY TRANG    
ThSBS. TRẦN THỊ NGỰ UYỂN BSCK1.  NGUYỄN NHÂN THÀNH BSCK1. ĐẶNG THỊ DUNG NGHI BSCK1. LÂM THỊ MAI LIÊN BSCK1. ĐẶNG THỊ DUNG NGHI    
           
KHÁM NL KHÁM NL KHÁM NL KHÁM NL KHÁM NL    
BSCK1. PHẠM VĂN CHÍN BSCK1. NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN BSCK1. PHẠM VĂN CHÍN
BSCK1. NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN
BSCK1. NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN

TỐI
16g30 
đến
19h30
NHI và NL
NHI và NL NHI và NL NHI và NL NHI và NL NHI và NL
BSCK1. LÊ THỊ LỆ QUYÊN ThSBS. NGUYỄN HỮU ĐỨC BSCK1. NGUYỄN NHÂN THÀNH BSCK1. LÊ THỊ LỆ QUYÊN BSCK1. NGUYỄN NHÂN THÀNH BSCK1. NGUYỄN NHÂN THÀNH  
BSCK1. ĐOÀN THỊ MỸ LIÊN TSBS. TRẦN QUỐC CƯỜNG BSCK1. PHẠM VĂN CHÍN TSBS. TRẦN QUỐC CƯỜNG BSCK1. ĐOÀN THỊ MỸ LIÊN ThSBS. NGUYỄN HỮU ĐỨC  
   
    BSCK1. PHẠM VĂN CHÍN  
            BSCK1. NGUYỄN HUÂN  

Lịch được cập nhật ngày 11/6/2018

* Sáng chủ nhật làm từ 7h30 đến 11h30.
** Tối thứ bảy làm từ 16h30 đến 19h30.

Khám CN: khám chủng ngừa; Khám NL: khám người lớn

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 39915147 trong giờ hành chánh hoặc đến đăng ký khám trực tiếp tại phòng khám.

 
Tháp dinh dưỡng cân đối
Hình ảnh
 

Bản quyền @ 2013. TRUNG TÂM DINH DƯỠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 180 Lê Văn Sỹ, phường 10 quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam.
Điện thoại: 84-8-38445990   ||  Fax: 84-8-38448405
Ghi rõ nguồn "Trung Tâm Dinh Dưỡng Thành phồ Hồ Chí Minh" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phiên bản thử nghiệm